Category Archives: wtłaczające powietrze

PG-PJ

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory OLI-WAM
 • PJ
 • PG

Dowiedz się więcej o armatkach PG i złożonych dmuchach młotowych PJ

PG i PJ należą do urządzeń wtłaczających powietrze i mających kontakt z materiałem. Umieszczane zazwyczaj na silosach i zbiornikach. Są proste w montażu, wydajne, ekonomiczne i dostarczane z płytą montażową. Armatki powietrzne PGzłożone dmuchy młotowe PJ charakteryzuje zwarta konstrukcja ze zintegrowaną cewką zaworu sterującego. W przypadku stosowania armatek PG, podcięcie materiału na ściance zbiornika następuje poprzez strumień powietrza o wysokim ciśnieniu. Jeśli chodzi o dmuchy młotowe PJ kombinacja strumienia powietrza podcinającego produkt na ściance zbiornika z silnym pojedynczym uderzeniem eliminuje mostki produktowe i zawisy.

Montaż armatki powietrznej PG

montaz-PG

 • Przygotuj otwór o średnicy ok.75mm
 • Powierzchnia montażowa:
  • oczyść powierzchnię, na której zostanie wykonany otwór
  • wstawić dyszę w wykonany otwór i połączyć spoiną płytę „1”  ze ścianą zbiornika lub silosa
  • przyspawać śrubę zabezpieczającą „2” w położeniu zgodnie z rys. B.

  przed włożeniem uszczelnienia, upewnij się, że płyta i jej okolica osiągnęły temperaturę otoczenia

 • zamontować uszczelkę „3” i młotek PG „4”  na odpowiednich śrubach dwustronnych na płycie montażowej
 • nałożyć podkładki „5” (4 szt) i dokręcić samokonrtrujące nakrętki „6” (4 szt)
 • zamocować łańcuch „7” do przyspawanej śruby zabezpieczającej „2”

Montaż złożonych dmuchów młotowych PJ

montaz-PJ

 • A-B) Powierzchnia montażowa:
  • oczyść powierzchnię, na której zostanie wykonany otwór
  • przyspawaj pierścień mocujący nr „2” oraz śrubę zabezpieczającą nr „1”
  • przyspawać śrubę zabezpieczającą „1” w położeniu zgodnie z rys. A-B.
 • C) wyciąć otwór w silosie / leju wielkością odpowiadający wewnętrznej średnicy pierścienia

zanim przejdziesz do kolejnego kroku instalacji upewnij się, że powierzchnia, na której umieszczony zostanie młotek PJ osiągnęła temperaturę otoczenia

 • D) linia powierzchnia styku z silikonu i zamontować złożony dmuch młotowy PJ „3” na śruby dwustronne płyty
  • zamocować za pomocą tłumików drgań „5”, podkładką „4” i nakrętki samohamowne „6”
  • dokręcić nakrętki samohamowne w taki sposób, aby wymiar M był zgodny z wartościami podanymi w tabeli
 • E) zamocować łańcuch „7” do przyspawanej śruby zabezpieczającej „1” (wykorzystaj w tym celu podkładkę i nakrętkę)

Wymiary PG i PJ

Armatki powietrzne PGpg Dmuchy młotowe PJpj
wymiary
Schemat modelu Armatki powietrzne PG
a b c
mm mm mm
PG 40  130  220  243
PG 63  160  260  283
PG 80  200  308  336
wymiary
Schemat modelu Kombinacja młotka i armatki powietrznej PJ
a b c Φd
mm mm mm mm
PJ 40  130  220  306 170
PJ 63  160  260  363 222
PJ 80  200  308  435 280

Sprężone powietrze i elektryczne połączenia

schemat

Dane techniczne PJ i PG

Model Siła (dot.PJ) Zużycie powietrza podczas cyklu  Φ w rurze przyłącze do powietrza
J NI mm Inch GAS
3 bar 6 bar 3 bar 6 bar
PJ PG 40 8,4 18,1 3,6 5,3 6 1/8″ GAS
PJ PG 63 28,8  62  6,4  11,6 8 1/4″ GAS
PJ PG 80 59,2  153  12,5  21 8 1/4″ GAS

Cewki

 Typ cewki  ZGODNOŚĆ
 PJ-PG 040   PJ-PG 063   PJ-PG 080
 B0B02450EX  24 V 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *
 B0B024CC15  24V DC 15W  *  *  *
 B0B024CCEX  24V DC 5,5W ATEX  * ——— ———
 B0B04850EX  48V 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *
 B0B011050EX  110 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *
 B0B22050EX  220V 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *

Części zamienne dla dmuchów młotowych PJ i armatek PG

Dmuchy młotowe PJ
cz-z-pj
Armatki powietrzne PG
cz-z-pg
Nr  Ilość Opis
1 1 zestaw elektopneumatyczny
2 1 wewnętrzny zestaw uszczelniający
3 1 uszczelka
4 1 sprężyna
5 4 tłumik drgań
6 1 dolna płyta
7 1 płyta mocująca
8 1 płyta nylonowa
9 1 rura
10 1 sprężyna w nylonowej podporze
Nr  Ilość Opis
1 1 Zestaw elektropneumatyczny
2 1 wewnętrzny zestaw uszczelniający
3 1 uszczelka
4 1 dolna płyta

Złożone dmuchy młotowe – połączenie młotka i armatki – PJ

 • Oferta OLI-WAMGroup
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory
 • PG-PJ
 • Karta katalogowa (pdf)

Złożone dmuchy młotowe PJ

Złożone dmuchy młotowe PJ należą do grupy urządzeń wtłaczających powietrze. Uzupełniają one działanie mechaniczne młota PS o sprężone powietrze rozchodzące się po powierzchni otaczających ścian oraz po magazynowanym materiale. Powodują także wzmożenie wibracji uderzeniowych.
Dmuch młotowy PJ nadaje się najbardziej do materiałów mających tendencję do tworzeniu zawisów i do materiałów o własnościach higroskopijnych, tj. wapno i proszki ceramiczne,np.cement, popioły, mączki, nawozy, detergenty, pigmenty, kleje i oxydanty.

Zalety dmuchów młotowych PJ

 • Zwarta konstrukcja ze zintegrowaną cewką zaworu sterującego,
 • kombinacja strumienia powietrza podcinającego produkt na ściance zbiornika z silnym pojedynczym uderzeniem eliminuje mostki produktowe i zawisy.
 • wydajny,
 • prosty w montażu,
 • podwójne działanie,
 • innowacyjny,
 • dostarczony z płytą montażową

Wymiary złożonych dmuchów młotowych PJ

Typ młotka a b c Φd
[mm] [mm] [mm] [mm]
 PJ 40  130  220  306  170
 PJ 63  160  260  363  222
 PJ 80  200  308  435  280

PJ-przekroj

Zużycie powietrza

Typ młotka PJ
 Energia Siła Energia  Siła  Zużycie powietrza i Φ przewodu Przyłącze do powietrza
[J] [N] [J] [N] [Nl] [mm] Inch GAS
3 bar 6 bar 3 bar 6 bar
PJ 40  8,4  199  18,1  429  3,6  5,3  6 1/8″GAS
PJ 63 28,8  589  62  1268  6,4  11,6  8 1/4″GAS
PJ 80 59,2  846  153  2186  12,5  21  8 1/4″GAS

Armatki powietrzne PG

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory
 • PG-PJ
 • Karta katalogowa (pdf)

Do czego służą i czym się charakteryzują armatki powietrzne PG

Armatki powietrzne PG należą do urządzeń wtłaczających powietrze i mających kontakt z materiałem (mocowane są od wewnątrz zbiornika, silosa). Charakteryzuje je zwarta konstrukcja ze zintegrowaną cewką zaworu sterującego. Armatki powietrzne PG przystosowane są do współpracy z materiałami sypkimi, o dużych i nieregularnych ziarnach, materiałami o strukturze włóknistej i płatkowatej, tj. włókna drzewne, tekstylne, papierowe, plastikowe, otręby. Ich kontakt z materiałem sprowadza się do podcięcia go na ściance zbiornika poprzez strumień powietrza o wysokim ciśnieniu.

PG 063 E3

Armatki powietrzne PG Armatki powietrzne PG Armatki powietrzne PG Armatki powietrzne PG Armatki powietrzne PG

Zalety z korzystania z armatek powietrznych PG

 • przeznaczone do podcinania zawieszonego produktu,
 • ekonomiczne,
 • proste w montażu,
 • niskie zużycie powietrza,
 • płyta montażowa w zestawie

Wymiary armatek PG

 Typ armatki  a[mm] b [mm] c [mm]
 PG 40  130  220  243
 PG 63  160  260  283
 PG 80  200  308  336

Armatki powietrzne PG

Właściwości fizyczne armatek powietrznych PG

Typ armatki Zużycie powietrza i Φ przewodu przyłącze powietrza
Nl [mm] Inch GAS
3 bar 6 bar
 PG 40  3,6  5,3  6  1/8″ GAS
 PG 63  6,4  11,6  8  1/4″ GAS
 PG 80  12,5  21  8  1/4″ GAS