Produkty WAMGROUP, wg rozwiązań technologii można zakwalifikować do następujących grup:

Urządzenia do wyładunku i załadunku masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów stałych i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako przodujący na świecie producent ekstrakcyjnych podajników śrubowych, WAMGROUP odgrywa również wiodącą rolę w zaopatrywaniu klientów w aktywatory pojemników, teleskopowe spusty załadunkowe, ręczne i automatyczne urządzenia do opróżniania worków oraz napełniacze pojemników typu FIBC i urządzenia wyładowcze.

Urządzenia do odzyskiwania kruszywa – WAMGROUP opracowała gamę innowacyjnych urządzeń do odzyskiwania kruszywa z mieszadeł zainstalowanych na ciężarówkach, których najważniejsze zalety, to wysoka wydajność i łatwość obsługi.

Urządzenia wspomagające przepływ materiału – WAMGROUP opracowała gamę urządzeń służących do wspomagania przepływu materiału z lejów samowyładowczych, pojemników lub silosów, które służą jako wysokowydajne, innowacyjne rozwiązania.

Urządzenia do filtrowania powietrza – WAMGROUP Stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii filtrowania pyłu i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako wiodący na świecie producent filtrów do odpylania silosów, WAMGROUP szczyci się również zaawansowaną wiedzą technologiczną i doświadczeniem w dziedzinie odpylaczy, zarówno w dziedzinie odpylania jak i ssania oraz filtrów wyziewu i pyłu dla maszyn do cięcia blachy cienkiej.

Urządzenia do obiektów produkcji biogazu – WAMGROUP opracowała gamę bardzo innowacyjnych maszyn i urządzeń dla zakładów produkcji biogazu charakteryzujących się wysoką wydajnością i łatwością utrzymania.

Urządzenia do transportowania masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów stałych i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako wiodący, światowy producent przenośników ślimakowych, WAMGROUP również szczyci się szeroką wiedzą technologiczną i doświadczeniem w technologii podnośników kubełkowych i łańcuchowych.

Urządzenia do transportu i dozowania masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów sypkich i urządzeń produkowanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
WAMGROUP to wiodący na świecie producent bezpyłowych przepustnic motylowych i zasuw nożowych, jak również szerokiej gamy urządzeń napędowych do nich.

Urządzenia przechwytujące przepływ masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów sypkich i urządzeń produkowanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
WAMGROUP to wiodący na świecie producent bezpyłowych przepustnic motylowych i zasuw nożowych, jak również szerokiej gamy urządzeń napędowych do nich.

Maszyny i urządzenia do obróbki nawozu – WAMGROUP opracowała gamę bardzo innowacyjnych maszyn i urządzeń do uzdatniania i obróbki nawozu wytwarzanego w procesie hodowli żywego inwentarza, charakteryzujących się wysoką wydajnością i łatwością utrzymania.
Urządzenia do wytwarzania energii odnawialnej – WAMGROUP szczególną uwagę poświęca energii odnawialnej. Pompy ślimakowe, hydrodynamiczne, które odwracają zasadę działania podnoszącej wodę śruby Archimedesa, wykorzystują energię potencjału wody pomiędzy dwoma punktami różnicy wysokości (spadku). Woda, w sposób naturalny spływając z najwyższego punktu, wprawia w ruch śrubę hydrodynamiczną, która przetwarza energię wodną w energię elektryczną.

Urządzenia stosowane w technologii wibracji – WAMGROUP Stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów stałych i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako jeden z wiodących na świecie producentów wibratorów przemysłowych, oddziały następujące WAMGROUP: OLI i VISAM stanowią przykłady doskonałego zastosowania wiedzy technologicznej i doświadczenia w zakresie wibracji.

Maszyny i urządzenia do oczyszczania wody ściekowej – W ciągu blisko czterdziestu lat grupa WAMGROUP zyskała światowe doświadczenie w technologii uzdatniania wody ściekowej, szczycąc się szeroką gamą maszyn i urządzeń do wstępnej, mechanicznej obróbki ścieku i szlamu. Różne oddziały WAMGROUP zaangażowane są w prace rozwojowe i zaopatrywanie klientów w maszyny oraz urządzenia do uzdatniania wody ściekowej.