• MVE
  • Instrukcja
  • Katalog
  • Przed uruchomieniem

Elektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAM

Typy elektrowibratorów OLI-WAM 6 POLOWE 1000  obr./min.

Model Moment pracy
[Kg*cm]
Siła FC
[Kg]
Moc
[kW]
Prąd [A] Masa [Kg]
MVE 50/1 9,49 53 0,12 0,40  10,4
MVE 100/1 18,80 105 0,12 0,40  12,2
MVE 200/1 33,49 187 0,18 0,53  19,6
MVE 300/1 56,93 318 0,35 0,67  26,6
MVE 500/1 91,88 513 0,35 1,20  34,0
MVE 510/1 91,88 513 0,35 1,20  34,5
MVE 800/1 137,37 767 0,68 1,29  61,8
MVE 1100/1 187,69 1048 0,75 1,42  79,4
MVE 1500/1 284,76 1590 1,10 2,10  83,6
MVE 1600/1 299,63 1673 1,10 2,83  99,8
MVE 2100/1 373,05 2083 1,50 3,00  114,3
MVE 2600/1 467,44 2610 1,96 3,63  148,6
MVE 3000/1 540,33 3017 2,20 4,50  155,4
MVE 3800/1 680,38 3799 2,50 4,67  215,6
MVE 4700/1 838,34 4681 3,20 6,50  230,8
MVE 5200/1 929,86 5192 3,80 6,92  279,8
MVE 5210/1 939,60 5237 3,80 6,92  225
MVE 6500/1 1165,19 6506 4,30 7,76  304,4
MVE 8000/1 1435,98 8018 7,10 12,60  325,2
MVE 9000/1 1600,39 8936 7,50 13,20  337,8
MVE 10000/1 1788,44 9986 7,60 13,50  385,8
MVE 12000/1 2253,00 12580 7,99 15,00  522
MVE 13000/1 2329,84 13009 10,00 17,00  422,2
MVE 15000/1 2634,00 14706 10,09 18,00  672
MVE 17500/1 3220,00 17980 11,92 21,00  744
MVE 19500/1 3632,00 20285 11,96 24,00  768
MVE 22000/1 4067,00 22711 13,95 28,00  916
MVE 25000/1 4572,00 25532 13,95 28,00  994