• MVE
 • 2 polowe
 • 4 polowe
 • 6 polowe
 • 8 polowe
 • Instrukcja
 • Katalog
 • Przed uruchomieniem

Elektrowibratory MVE-E, znakomita elastyczność, dostosowane do wszystkich wymogów bezpieczeństwa

MVEDC_0
Elektrowibratory MVE-E posiadają od 50 do 10000 kg siły odśrodkowej przy 2, 4, 6 lub 8 biegunach, o zwiększonym zakresie bezpieczeństwa. MVE-E nadają się do zastosowań, w środowiskach, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony ze względu na niebezpieczneństwa. Ten typ wibratorów posiada certyfikat ATEX ExII2GD do pracy w obecności pyłów lub gazów palnych, a także międzynarodowy certyfikat IECEx.

 • Nadają się do pracy w niebezpiecznych warunkach, gdzie występuję potencjalne zagrożenie związane z wybuchem gazów
 • Ekonomiczna alternatywa dla silników przeciwwybuchowych
 • elektrowibratory serii MVE-E nadają się do zastosowań w środowiskach, w których występują wszystkie rodzaje gazów  z metanem i wodorem włącznie

Dostępne typy: 2 polowe, 4 polowe, 6 polowe, 8 polowe

Charakterystyka

Sercem zewnętrznych elektrowibratorów o zwiększonym bezpieczeństwie serii MVE-E jest silnik elektryczny mieszczący się w wytrzymałej obudowie, zaprojektowany zgodnie z analizą FMEA i obciążniki na obu końcach wału. Specjalne rozwiązania projektowe wibratorów i wyselekcjonowane materiały wykorzystane do budowy urządzenia, pozwalają zapobiec iskrzeniu wewnątrz silnika.

Funkcja

Elektrowibratory MVE-E mogą być stosowane jako urządzenia wspomagające przepływ materiału w lejach i silosach, przyspieszające opróżnianie lub poprzez drgania, jako napędy maszyn w przenośnikach, przesiewaczach itp.

Przy wykorzystaniu jednego wibratora uzyskujemy ruch kołowy urządzenia. Dwa przeciwbieżne MVE-E zamontowane równolegle na tej samej maszynie zapewniają liniowy kierunek wymuszenia ruchu maszyny. Żądanie kołowego lub liniowego ruchu zależy od aplikacji.

Właściwości

 • Siła odśrodkowa: 50 ~ 10000 kg
 • Impregnowane próżniowo za pomocą materiałów termoizolacyjnych uzwojenia klasy F
 • Łożyska wysokiej jakości i wytrzymała obudowa zaprojektowana zgodnie z analizą FMEA

Korzyści

 • Certyfikat ATEX ExII2GD zezwalający na pracę w niebezpiecznych środowiskach, w obecności pyłów lub gazów palnych wszystkich grup
 • Szeroki zakres siły odśrodkowej obejmujący wszystkie możliwe aplikacje
 • Napięcia elektryczne dostosowane do wymogów na całym świecie

Opcje

 • 2, 4, 6, 8 polowe, 3-faz.

Akcesoria

 • Czujnik temperatury PTC od rozmiaru 60 (mniejsze rozmiary na życzenie)