Tag Archives: 1500

Elektrowibratory OLI-WAM seria MVE-D 4 POLOWE 1500 rpm

 • MVE-D
 • Instrukcja
 • Katalog
 • Przed uruchomieniem
Model Moment pracy
[Kg*cm]
Siła FC
[KG]
Moc [kW] Prąd [A] dla 400V Masa [Kg]
MVE 700/15D  56,83  714  0,62  1,32  35,8
MVE 1100/15D 88,67 1114 0,65 1,50  44,2
MVE 1400/15D 108,57 1364 0,90 1,71  68,2
MVE 1700/15D 137,31 1725 1,15 2,16  70,2
MVE 2400/15D 187,79 2358 1,60 3,00  76,4
MVE 2500/15D 203,53 2557 1,80 3,40  98,4
MVE 3000/15D 248,66 3124 1,90 3,70  105,9
MVE 3810/15D 306,69 3853 2,20 4,12  138,4
MVE 3800/15D 306,69 3853 2,20 4,12  140,5
MVE 4300/15D 343,22 4312 2,50 5,70  142,8
MVE 5500/15D 437,39 5495 3,60 6,50  200,6

MVE-D

Typ Wymiary
Wielkość C M A B G Otwory D E F H I L N
50 Hz 50 Hz [mm] [mm] [mm] no [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MVE 700/15D  50  405  100  120  170  17  4  209  240  28 103  195  205 167
 MVE 1100/15D  50  467  131  120  170  17  4  209  240  28  103  195  205  167
 MVE 1400/15D  60  478  105  140  190  17  4  234  267  31  124  238  234  222
 MVE 1700/15D  63  478  105  140  190  22  4  234  267  31  124  238  234  222
 MVE 2400/15D  63  538  135  140  190  22  4  234  267  31  124  238  234 222
 MVE 2500/15D  70  526  115  155  225  22  4  274  309  35  140  255  264 236
 MVE 3000/15D  70  590  147  155  2285  22  4  274  309  35  140  255  264 236
 MVE 3800/15D  75  619  140  155  255  23,5  4  300  321  35  147  285  304  265
 MVE 3810/15D*  77  619  140  105  248  22  6  300  321  35  147  285  304  265
 MVE 4300/15D  75  619  140  155  255  23,5  4  300  321  35  147  285  304  265
 MVE 5500/15D  80  613  135  180  280  26  4  330  370  50  176  334  304  311

*) patrz rys.B
Elektrowibratory OLI-WAM mve-d 4 polowe

Elektrowibratory OLI MVE 4 POLOWE 1500 obr./min.

 • MVE
 • Instrukcja
 • Katalog
 • Przed uruchomieniem

Silniki wibracyjne OLI-WAM MVE 400/15Silniki wibracyjne OLI-WAM MVE 40/15Elektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAM

Elektrowibratory serii MVE 4-polowe 1500 rpm

Ten typ elektrowibratorów znalazł zastosowanie przy:

 • transporcie,
 • sortowaniu,
 • przesiewaniu itp.

Jeśli chodzi o materiał, z którego zbudowane są elektrowibratory, to dla wielkości od 10 do 15 mamy do czynienia z aluminium, a dla wielkości 60-90 z żeliwem sferoidalnym

Typy elektrowibratorów MVE 1500 obr/min

Model Unbalance
(Kg*cm)
Moment pracy
(Kg*cm)
Siła wymuszająca FC Moc [Kw] Prąd [A] Masa [Kg]
MVE 40/15 0,99 1,97 25 0,04 0,31 4,6
MVE 90/15 2,99 5,97 75 0,12 0,33 7,4
MVE 200/15 7,72 15,44 194 0,16 0,49 11,8
MVE 300/15 13,29 26,58 334 0,62 1,32 22,5
MVE 400/15 16,72 33,43 420 0,30 0,84 19,5
MVE 500/15 20,06 40,12 504 0,35 1,06 21,0
MVE 700/15 28,42 56,83 714 0,62 1,32 27,4
MVE 710/15 28,42 56,83 714 0,62 1,32  27,4
MVE 1100/15 44,34 88,67 1114 0,65 1,50 35,8
MVE 1400/15 54,29 108,57 1364 0,90 1,71 59,8
MVE 1700/15 68,66 137,31 1725 1,15 2,16 61,8
MVE 2400/15 93,85 187,69 2358 1,60 3,00 68,0
MVE 2500/15 101,77 203,53 2557 1,80 3,40 90,0
MVE 3000/15 124,33 248,66 3124 1,90 3,70 97,5
MVE 3800/15 153,35 306,69 3853 2,20 4,12 130,4
MVE 4300/15 171,61 343,22 4312 2,50 5,70 134,4
MVE 5500/15 218,70 437,39 5495 3,60 6,50 192,2
MVE 7200/15 288,38 576,76 7246 5,00 9,60 253,0
MVE 9000/15 358,99 717,97 9020 7,50 12,00 268,6
MVE 10000/15 400,06 800,11 10052 7,80 13,00 311,8
MVE 11500/15 469,60 939,20 11799 9,00 15,50 445
MVE 14500/15 571,20 1142,40 14352 11,50 18,50  460