Category Archives: wibratory pneumatyczne

PG-PJ

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory OLI-WAM
 • PJ
 • PG

Dowiedz się więcej o armatkach PG i złożonych dmuchach młotowych PJ

PG i PJ należą do urządzeń wtłaczających powietrze i mających kontakt z materiałem. Umieszczane zazwyczaj na silosach i zbiornikach. Są proste w montażu, wydajne, ekonomiczne i dostarczane z płytą montażową. Armatki powietrzne PGzłożone dmuchy młotowe PJ charakteryzuje zwarta konstrukcja ze zintegrowaną cewką zaworu sterującego. W przypadku stosowania armatek PG, podcięcie materiału na ściance zbiornika następuje poprzez strumień powietrza o wysokim ciśnieniu. Jeśli chodzi o dmuchy młotowe PJ kombinacja strumienia powietrza podcinającego produkt na ściance zbiornika z silnym pojedynczym uderzeniem eliminuje mostki produktowe i zawisy.

Montaż armatki powietrznej PG

montaz-PG

 • Przygotuj otwór o średnicy ok.75mm
 • Powierzchnia montażowa:
  • oczyść powierzchnię, na której zostanie wykonany otwór
  • wstawić dyszę w wykonany otwór i połączyć spoiną płytę „1”  ze ścianą zbiornika lub silosa
  • przyspawać śrubę zabezpieczającą „2” w położeniu zgodnie z rys. B.

  przed włożeniem uszczelnienia, upewnij się, że płyta i jej okolica osiągnęły temperaturę otoczenia

 • zamontować uszczelkę „3” i młotek PG „4”  na odpowiednich śrubach dwustronnych na płycie montażowej
 • nałożyć podkładki „5” (4 szt) i dokręcić samokonrtrujące nakrętki „6” (4 szt)
 • zamocować łańcuch „7” do przyspawanej śruby zabezpieczającej „2”

Montaż złożonych dmuchów młotowych PJ

montaz-PJ

 • A-B) Powierzchnia montażowa:
  • oczyść powierzchnię, na której zostanie wykonany otwór
  • przyspawaj pierścień mocujący nr „2” oraz śrubę zabezpieczającą nr „1”
  • przyspawać śrubę zabezpieczającą „1” w położeniu zgodnie z rys. A-B.
 • C) wyciąć otwór w silosie / leju wielkością odpowiadający wewnętrznej średnicy pierścienia

zanim przejdziesz do kolejnego kroku instalacji upewnij się, że powierzchnia, na której umieszczony zostanie młotek PJ osiągnęła temperaturę otoczenia

 • D) linia powierzchnia styku z silikonu i zamontować złożony dmuch młotowy PJ „3” na śruby dwustronne płyty
  • zamocować za pomocą tłumików drgań „5”, podkładką „4” i nakrętki samohamowne „6”
  • dokręcić nakrętki samohamowne w taki sposób, aby wymiar M był zgodny z wartościami podanymi w tabeli
 • E) zamocować łańcuch „7” do przyspawanej śruby zabezpieczającej „1” (wykorzystaj w tym celu podkładkę i nakrętkę)

Wymiary PG i PJ

Armatki powietrzne PGpg Dmuchy młotowe PJpj
wymiary
Schemat modelu Armatki powietrzne PG
a b c
mm mm mm
PG 40  130  220  243
PG 63  160  260  283
PG 80  200  308  336
wymiary
Schemat modelu Kombinacja młotka i armatki powietrznej PJ
a b c Φd
mm mm mm mm
PJ 40  130  220  306 170
PJ 63  160  260  363 222
PJ 80  200  308  435 280

Sprężone powietrze i elektryczne połączenia

schemat

Dane techniczne PJ i PG

Model Siła (dot.PJ) Zużycie powietrza podczas cyklu  Φ w rurze przyłącze do powietrza
J NI mm Inch GAS
3 bar 6 bar 3 bar 6 bar
PJ PG 40 8,4 18,1 3,6 5,3 6 1/8″ GAS
PJ PG 63 28,8  62  6,4  11,6 8 1/4″ GAS
PJ PG 80 59,2  153  12,5  21 8 1/4″ GAS

Cewki

 Typ cewki  ZGODNOŚĆ
 PJ-PG 040   PJ-PG 063   PJ-PG 080
 B0B02450EX  24 V 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *
 B0B024CC15  24V DC 15W  *  *  *
 B0B024CCEX  24V DC 5,5W ATEX  * ——— ———
 B0B04850EX  48V 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *
 B0B011050EX  110 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *
 B0B22050EX  220V 50/60HZ 5,5W ATEX  *  *  *

Części zamienne dla dmuchów młotowych PJ i armatek PG

Dmuchy młotowe PJ
cz-z-pj
Armatki powietrzne PG
cz-z-pg
Nr  Ilość Opis
1 1 zestaw elektopneumatyczny
2 1 wewnętrzny zestaw uszczelniający
3 1 uszczelka
4 1 sprężyna
5 4 tłumik drgań
6 1 dolna płyta
7 1 płyta mocująca
8 1 płyta nylonowa
9 1 rura
10 1 sprężyna w nylonowej podporze
Nr  Ilość Opis
1 1 Zestaw elektropneumatyczny
2 1 wewnętrzny zestaw uszczelniający
3 1 uszczelka
4 1 dolna płyta

Młotki powietrzne PS

Charakterystyka młotków powietrznych PS

Młotki powietrzne PS Młotki powietrzne PS Młotki powietrzne PS Młotki powietrzne PS Młotki powietrzne PS

Młotki powietrzne PS należą do grupy pneumatycznych wibratorów liniowych. Znalazły zastosowanie w silosach, zbiornikach magazynujących i zbiornikach w kształcie leja. Należy pamiętać, iż ten typ wibratorów nie ma kontaktu z materiałem. Młotki powietrzne PS mocowane są na zewnątrz zbiornika – nadają się szczególnie do zamocowania od tyłu, w istniejących stożkach silosów lub koszy, w razie gdy nie będzie pożądane opróżnianie lub borowanie ściany silosu. Nadają się do kontaktu z higroskopijnymi materiałami sypkimi, tj.mąka, chemikalia, nawozy, mączki, wapno,cement, kleje i pigmenty. Młoty pneumatyczne charakteryzuje:

 • Wysoka siła pojedynczego uderzenia eliminująca problem zawieszania się produktu,
 • dostępne tylko w wersji pneumatycznej,
 • zgodne z Atex II3D IT85℃

Zalety młotków powietrznych PS

 • ekonomiczne,
 • o niskim zużyciu powietrza,
 • wydajne,
 • drgania nie przenoszą się na konstrukcję silosa,
 • możliwy wybór napięcia sterującego,
 • zintegrowany zawór z cewką sterującą,
 • możliwość zastosowania programatora czasowego

Wymiary młotków PS

Młotki powietrzne PS

Młotki powietrzne PS typ „A” [≤ 3mm grubość blachy leja]
 Typ młotka a b c d M
 mm mm  mm  mm  mm
 PS 40  160  80  302  219  16
 PS 63  200  95  357  259  25
 PS 80  250  119  430  308
Młotki powietrzne PS typ „B” [> 3mm grubość blachy leja]
Typ młotka
a b c d M
mm mm mm mm mm
PS 40 130 20 242 219 16
PS 63 163 20 282 259 25
PS 80 200 25 336 308

Parametry techniczne

Typ wibratora Energia Siła Energia Siła Zużycie powietrza i Φ przewodu Przyłącze do powietrza
J N J N Nl mm Inch GAS
3 bar 6 bar 3 bar 6 bar
PS 40 8,4 199 18,1 429 3,6 5,3 6 1/8″ GAS
PS 63 28,8 589 62 1268 6,4 11,6 8 1/4″ GAS
PS 80 59,2 846 153 2186 12,5 21 8 1/4″ GAS

Cewki

Typ ZGODNOŚĆ
PS 040 PS 063 PS 080
B0B02450EX 24 V 50/60HZ 5,5W ATEX * * *
B0B024CC15 24V DC 15W * * *
B0B024CCEX 24V DC 5,5W ATEX * ——— ———
B0B04850EX 48V 50/60HZ 5,5W ATEX * * *
B0B011050EX 110 50/60HZ 5,5W ATEX * * *
B0B22050EX 220V 50/60HZ 5,5W ATEX * * *

Montaż młotków PS

PS-montaz

 • A) powierzchnia montażowa:
  • Czyścić powierzchnię do spawania przez usunięcie farby i zanieczyszczeń.
  • przyspawać płytę montażową „1”
  • przyspawać śrubę zabezpieczającą „2”.

  Chcąc przejść do kolejnych etapów instalacji upewnij się, że powierzchnia montażowa osiągnęła temperaturę otoczenia.

 • B) [Młotek bez ATEXu] Zamontuj podkładkę „3” a na nią młotek „4”.
 • B1) [Młotek z ATEXem] Zamontuj płytę z ATEXem „5” i „5a”, a na nie młotek „4”.
 • C) Całość przymocuj do powierzchni za pomocą amortyzatorów „6”, podkładek „7” i nakrętek samohamownych „8”.
 • D) dokręcić nakrętki samohamowne w taki sposób, aby wymiar M był zgodny z wartościami podanymi w tabeli
 • E) zamocować łańcuch „9” do przyspawanej śruby zabezpieczającej „2” wykorzystując  podkładkę „11” i nakrętkę „10”.
Wymagania jakościowe dot. sprężonego powietrza

Sprężone powietrze powinno być:

 1. czyste, filtrowane: wolne od pyłu, który mógłby uszkodzić elektromagnetyczny zawór obecny na młocie,
 2. suche: wskazane jest stosowanie osuszacza powietrza
 3. nieolejone

Norma jakości ISO8573-1: 2010 Klasa 5.4.1

Ciśnienie robocze nie może przekraczać 6 bar!

URUCHOMIENIE MŁOTKA

Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji, upewnij się, że praca młotka nie zagraża bezpieczeństwu

 1. Sprawdź czy ciśnienie minimalne i maksymalne są w dopuszczalnym zakresie.
 2. Włącz dostosowujące zasilania:
  1. czas trwania impulsu podanego na cewkę – max. 0,3 sec
  2. przerwa między uderzeniami > = 30 „
 3. Ustaw ciśnienie robocze w celu otrzymania pożądanego uderzenia.
WYŁĄCZANIE

Przed przystąpieniem do demontażu młotka PS lub jego części składowych, upewnij się, że zasilanie powietrza i cewki jest odłączone. Upewnij się, że młotek nie jest pod ciśnieniem

Sprężone powietrze i połączenia elektryczne

schemat---PS

Części zamienne do młotków PS

cz-z-ps

L.p.  Ilość  Opis
1  1  Zestaw elektropneumatyczny
2  1  wewnętrzny zestaw uszczelniający
3  1  uszczelka
4  1  sprężyna
5 4  tłumik drgań
6  1  podpora typu „B”
7  1  podpora typu „A”

TABELA USTEREK

objaw możliwe przyczyny działania naprawcze
młotek nie pracuje 1 – nieprawidłowe ciśnienie powietrza Sprawdzić obecność sprężonego powietrza i prawidłowego ciśnienia powietrza (min 3 bar).
2 – Zanieczyszczenia wewnątrz instalacji ze sprężonym powietrzem Sprawdzić w wężu i w zaworze, czy nie występują ciała obce, t.j. pył, brud itp. i usunąć je
3 – Źle ustawione parametry On / Off (nie prawidłowa długość impulsu) Sprawdź w ustawieniach sterownika czas impulsu
4 – Dopływ powietrza z mgłą olejową powietrze nie może być smarowane
5 – Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia Wymagana temperatura młotka -20 do + 80 ° C.
Młot ma zbyt małą energię uderzenia 1 – Niewłaściwe ciśnienie powietrza. Sprawdzić ciśnienie powietrza
2 – Śruby mocujące są zbyt mocno dokręcone Sprawdzić dokręcenie śrub mocujących
Uszkodzone uszczelki 1 – 1 Źle dobrana temperatura otoczenia (średnia -20 + 80 ° C). Wymienić uszczelki.
Pęknięta membrana 1 – ciśnienie robocze i zasilanie > 6 bar. Wymienić membranę. Sprawdzić ciśnienie powietrza.

S – pneumatyczne wibratory typu kulowego

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory
 • Karta katalogowa (pdf)

Więcej o pneumatycznych wibratorach typu kulowego – S

Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory kulowe typu S wzbudzają częstotliwości do 35.000 obr./min.) i są one używane wszędzie tam, gdzie trzeba przemieścić materiał pylisty.  Wibratory kulowe typu S instaluje się na zbiornikach, aby zapobiec powstawaniu zwisów materiału lub powstawaniu w nim otworów, jak również do poprawy przepływu materiału na rynnach zsypowych, sitach i wibrujących stołach.

S – Wibratory typu kulowego S – Wibratory typu kulowego S – Wibratory typu kulowego S – Wibratory typu kulowego S – Wibratory typu kulowego

Zasada działania wibratora

Wibratory kulowe typu S składają się z anodyzowanego korpusu aluminiowego wewnątrz którego na specjalnie utwardzonym i osadzonym stalowym pierścieniu obraca się stalowa kula. Do pracy potrzebny jest 3/2-drożny zawór i filtrowane, sprężone powietrze.

Dane techniczne i wykonanie – korzyści:

 • mocowany za zewnątrz urządzenia (nie ma kontaktu z materiałem)
 • tryb pracy: ciągły
 • ciśnienie robocze: od 2 do 6 BAR
 • max.poziom hałasu: 90dB
 • ATEX: II 2DCT(X) / II 2GCT(X)
 • technologia: wibratory obrotowe – wysoka częstotliwość
 • temperatura otoczenia podczas pracy: od -20°C do 200°C
 • materiał: aluminiowa obudowa i stalowe ocynkowane pokrywy boczne
 • Nie wymaga konserwacji
 • Niskie zużycie powietrza

Wymiary wibratorów kulkowych S

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] IN-OUT Waga [Kg]
S8 50 86 68 12 20 7 1/8″ GAS  0,13
S10
S13 65 113 90 16  25 7 1/4″ GAS  0,26
S16  28  0,30
S20 80 128 104 16  33 7 1/4″ GAS  0,53
S25  38  0,63
S30 100 160 130 20  45 7 3/8″ GAS  1,13
S36  50  1,34

S - pneumatyczne wibratory typu kulowego

Właściwości fizyczne wibratorów S

Typ  Ilość uderzeń na minutę [Vpm]  F.c.max  Zużycie powietrza
2bar 4bar 6bar 2bar [Kg] 4bar [Kg] 6bar [Kg] 2 bar[l/min] 4bar[l/min] 6bar[l/min]
S8 25500  31000  35000  13  26  36  83  145  195
S10 22500  28000  34000  25  47  71  92  150  200
S13 15000  18500  22500  32  55  87  94  158  225
S16 13000  17000  19500  45  80  110  122  200  280
S20 10500  14500  16500  72  122  172  130  230  340
S25 9200  12200  14000  93  157  205  160  290  425
S30  7800  9700  12500  151  247  321  215  375  570
S36  7300  9000  10000  206  315  405  260  475  675

P – zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory OLI-WAMGroup

Więcej o zewnętrznych, pneumatycznych wibratorach udarowych – P

Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe typu P, to idealne urządzenia do utrzymania przepływu materiału i zmniejszenia zatorówW miejscach, w których ochrona przed hałasem nie stanowi priorytetu, wibratory typu P stanowią najlepszy wybór. Świetną trwałość zapewnia praca za pomocą filtrowanego sprężonego powietrza w oleju. Dla potrzeb przemysłowych, wibratory P dostępne są w trzech wielkościach: P25, P40, P60

P Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe P Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe P Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe P Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe P Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe

Zasada działania wibratorów udarowych – P:

Wibratory tłokowe typu P wytwarzają niezwykle wysoką siłę uderzeniową i nadają się szczególnie do stosowania w silosach, koszach i instalacjach przenośnikowych w celu uniknięcia powstawania złogów, zwisów lub otworów w materiale. Poza tym, można ich używać jako urządzeń wspomagających przepływ do przesiewania, kompaktowania i przenoszenia oraz do oczyszczania filtrów.

Dane techniczne i wykonanie wibratorów – korzyści:

 • Praca standardowa do temperatury 200 °C (390 °F)
 • Praca w wysokiej temperaturze do 400 °C (750 °F)
 • Doskonała charakterystyka uruchomienia/zatrzymania
 • Uruchamia się w dowolnej pozycji
 • Niskie zużycie powietrza
 • Bezkonserwacyjna
 • Regulowana częstotliwość
 • Regulowana amplituda
 • Szerokie amplitudy amplitudy

Wymiary wibratorów udarowych P

 Typ wibratora rys. A[mm] A1[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] E1[mm] F[mm] G[mm] H[mm] P L[mm] M N[mm] waga[Kg]
 P25 1  92  98  115  85  70  21  27  13  58  30  1/4″  10,5  1/4″  25  2,2
 P40 1  121  127  148  110  91  25  31  17  75  45 3/8″  16  3/8″  35  4,5
 P60 2  163  173  138×142  99×99  125  28  38  17  115  60 2×1/2″  27  2×1/2″  60  11

wibratory-P

Zużycie powietrza

Typ wibratora 2 BAR 4 BAR 6 BAR
Ilość uderzeń na minutę Siła[N] Moment pracy [Kg*cm] Zużycie powietrza [L/min] Ilość uderzeń na minutę Siła[N] Moment pracy [Kg*cm] Zużycie powietrza [L/min] Ilość uderzeń na minutę Siła[N] Moment pracy [Kg*cm] Zużycie powietrza [L/min]
 P25  2500  294  0,43  55  3800  680  0,43  80  4500  954  0,43  200
 P40  1650  484  1,63  31  2200  860  1,63  120  2800  1396  1,63  250
 P60  1200  1296  4,11  100  1600  2304  4,11  250  1900  3250  4,11  400

OR – wibratory pneumatyczne wałkowe

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory OLI-WAMGroup
 • Karta katalogowa (pdf)

Pneumatyczne wibratory wałkowe typu OR

Pneumatyczne wibratory wałkowe typu ORposiadają w swej wewnętrznej obudowie stalowe wałki, które szczególnie sprzyjają przesiewaniu, zagęszczaniu i oczyszczaniu materiałów oraz konstrukcji. Dzięki generowanej wysokiej sile, wibratory wałkowe są bardziej preferowane do stosowania na stołach wibracyjnych, formach odlewniczych i do opróżniania lejów/silosów niż wibratory kulowe-S. Podczas pracy, dopuszczalna max. temperatura otoczenia dla wibratorów OR  to 200° C , min. -20° C .

Korzyści płynące z posiadania wibratorów OR:
 • wysoka siła odśrodkowa
 • łatwa instalacja
 • może pracować w wysokich temperaturach

Zasada działania wibratorów OR:

W wibratorach wałkowych typu OR wibracje generowane są przez wirnik, który kreśli ruch mimośrodkowy wewnątrz stalowego pierścienia nośnego. Wibratory wałkowe typu OR generują bardzo wysokie częstotliwości i siły odśrodkowe przy niskim poborze mocy w porównaniu z podaną mocą. Do uruchomienia potrzeba 2/2-drożny zawór i filtrowane, sprężone powietrze. Wibratory wałkowe typu OR używane są w zbiornikach i koszach, aby uniknąć zawisu materiału lub powstania w nim otworów.

APLIKACJE: Silosy, zbiorniki w kształcie lejka, rurociągi, zagęszczanie betonu, urządzenia wspomagające przepływ oraz urządzenia do przesiewania, kompaktowania, sortowania, rozpuszczania i czyszczenia.

Dane techniczne i wykonanie wibratorów OR – korzyści:

 • Dostępne w czterech różnych wielkościach: OR50, OR65, OR80, OR100
 • Temperatura robocza podczas pracy: od -20 °C do 200 °C
 • Możliwa praca bezsmarowna
 • Doskonałe przyspieszenie
 • Spora siła odśrodkowa
 • Niski poziom hałasu: < 90DB
 • Niskie zużycie powietrza
 • Bezkonserwacyjne
 • materiał: czarna aluminiowa obudowa i mosiężna pokrywa
 • Świadectwo normy ATEX II 2D CT(X) / II 2G CT(X) – mogą pracować w war., gdzie istnieje zagrożenie wybuchem

Wymiary wibratorów OR

Typ wibratora A B C D E F IN-OUT Waga
mm mm mm mm mm mm Kg
OR50 50 86 68 12 30 7 1/8″ GAS 0,37
OR65 65 113 90 16 36 9 1/4″ GAS 0,76
OR80 80 128 102 16 40 9 1/4″ GAS 1,27
OR100 100 160 130 20 52 11 1/4″-3/8″ GAS 2,60

Pneumatyczne wibratory wałkowe typu OR

Zużycie powietrza

Typ wibratora Wibracje F.c. max Zużycie powietrza
Vpm 2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar
2 bar 4 bar 6 bar Kg Kg Kg I/min I/min I/min
OR50 21000 25000 29500 188 281 355 78 144 204
OR65 19000 22000 26000 235 439 552 100 198 296
OR80 14000 16000 21500 342 587 624 122 255 378
OR100 6750 9750 11000 289 604 783 132 284 412

OT – wibratory pneumatyczne turbinowe

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory OLI-WAMGroup
 • Karta katalogowa (pdf)
OT Pneumatyczne wibratory turbinoweOT Pneumatyczne wibratory turbinoweOT Pneumatyczne wibratory turbinoweOT Pneumatyczne wibratory turbinoweOT Pneumatyczne wibratory turbinowe

Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory turbinowe typu OT

PNEUMATYCZNE WIBRATORY O KOŁOWYM (ROTACYJNYM) KIERUNKU DZIAŁANIA SIŁY WYMUSZAJĄCEJ łączą w sobie wysokie częstotliwości ze dużymi siłami odśrodkowymi. Wibratory OT pracują bezsmarownie z filtrowanym, sprężonym powietrzem. Nie wymagają żadnej konserwacji i są z powodzeniem stosowane jako urządzenia wspomagające przepływ w zbiornikach, jako napędy dla zsuwni lub sit na wibrastołach. Obudowa wibratora OT wykonana z aluminium
APLIKACJE: Silosy, zbiorniki w kształcie leja, rurociągi, zsypy. Ponieważ wibratory OT nie są smarowane olejem, idealnie nadają się do linii przetwórstwa spożywczego

Korzyści
 • wysoka siła odśrodkowa
 • cicha praca
 • bezolejowe

Zasada działania wibratorów OT:

Wibracje w wibratorach OT generowane są przez turbinę ze zintegrowanymi ciężarami wirującymi, która obraca się na dwóch nadwymiarowych łożyskach kulkowych. Wibratory turbinowe OT wywołują wibracje o wysokich częstotliwościach i siłach odśrodkowych. Wibracje objawiają się wysoką amplitudą przy niskim ciśnieniu roboczym. Do pracy potrzebny jest 2/2-drożny zawór i filtrowane, sprężone powietrze. Siła generowana jest większa niż wibratorów kulowych, podczas gdy szum operacyjny jest niższy.

Dane techniczne i wykonanie wibratorów OT – korzyści:

 • Mocowane na zewnątrz urządzenia (nie mają kontaktu z materiałem)
 • tryb pracy: ciągły
 • Temperatura robocza: od -20 °C to +120 °C (-4 °F/250 °F)
 • Nie wymaga konserwacji
 • Doskonałe przyspieszenie
 • Niski poziom hałasu <90 DB
 • Niskie zużycie powietrza
 • Certyfikowane wg. normy ATEX II3D, ATEX II 2D CT(X) / II 2G CT(X)
 • Seria nadaje się do pracy w środowiskach, w których istnieje zagrożenie wybuchem
 • Materiał: obudowa aluminiowa

Wymiary wibratorów OT

Typ wibratora  A B C D E F IN-OUT  Waga
 mm mm mm mm mm mm Kg
 OT8  50  86  68  12  33  7  1/8″ GAS 0,25
 OT10 0,26
OT10S 0,26
 OT13  65  113  90  16  42  9   1/4″ GAS 0,57
 OT16 0,58
 OT16S 0,61
 OT20  80  128  104  16  56  9   1/4″ GAS 1,09
 OT25 1,12
 OT25S 1,20
 OT30  100  160  130  20  73  11   3/8″ GAS 2,20
 OT36 2,30
 OT36S 2,53

OT - wibratory pneumatyczne turbinowe

Zużycie powietrza

 Typ wibratora  Wibracje  F.c. max  Zużycie powietrza
 Vpm 2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar
 2 bar  4 bar  6 bar  Kg  Kg  Kg  I/min  I/min  I/min
OT8  34000 38000 42000  110 205 292 45 81 110
OT10  26000 33000 38000 105 171 252 45 81 110
OT10S  17200 23400 26000 72 147 187 45 81 110
OT13 24500 28500 31000 202 263 300 122 204 285
OT16 18000 20000 21000 194 239 264 122 204 285
OT16S  11500 15000 17500 129 196 134 122 204 285
OT20  14500 19000 23000 251 404 526 184 318 452
OT25 13200 15500 17000 244 336 508 184 318 452
OT25S 9000 11000 13500 214 335 483 184 318 452
OT30 11000 12500 14500 351 721 781 322 542 749
OT36  8500 11500 12000 341 698 749 322 542 749
OT36S 6000 7000 8500 404 706 754 322 542 749

K – wibratory pneumatyczne tłokowe liniowe

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory
 • Karta katalogowa (pdf)

Do czego służą pneumatyczne wibratory tłokowe typu K?

Liniowe wibratory tłokowe serii K nadają się szczególnie do przenoszenia, kompaktowania i wybierania masowych substancji stałych ze względu na doskonale liniowe wibracje. Uzyskują optymalne wyniki przy opróżnianiu zbiorników lub jako napędy do przenośników wibracyjnych lub podajników.

Korzyści płynące z posiadania wibratorów K
 • cicha praca
 • prosta, wyrazista konstrukcja
 • łatwy montaż i modernizacja
Wibratory pneumatyczne tłokowe typu K Wibratory pneumatyczne tłokowe typu K Wibratory pneumatyczne tłokowe typu K Wibratory pneumatyczne tłokowe typu K Wibratory pneumatyczne tłokowe typu K

Dostępne typy wibratorów:

K15, 22, 30, 45, 60. Trzy ostatnie pozycje, czyli K30, 45 i 60 mogą wystąpić z kwadratową podstawą – płytą mocującą i wtedy ich symbol wzbogaca się literką q, a zatem mamy np. K60q. Jeśli nie decydujemy się na kwadratową podstawę, to standardowo wibratory posiadają okrągłą płytę.
Sposób działania wibratorów K, polega na tym, że sprężone powietrze tłoczone jest w wibratorze i dociskane za pomocą sprężyny. Im większe ciśnienie, tym szybciej tłoczek porusza się i uderza.

Zasada działania wibratorów:

Liniowe wibratory pneumatyczne typu K są lekkie i kompaktowe. Drganie sinusoidalne jest generowane przez samoodwracający się tłok, który swobodnie unosi się na poduszce powietrznej. Częstotliwość i amplitudę można regulować nieprzerwanie i niezależnie. Wytrząsarki liniowe typu K mogą pracować zamontowane w dowolnej pozycji. Ich uruchamianie/zatrzymywanie odbywa się optymalnie.

Zastosowanie wibratorów K30…

 • W mniejszych zbiornikach, o średnicy do 1m
 • do zbiorników wagowych (liniowo ukierunkowana siła produktu w środku)

Wibratory muszą mieć kontakt z czystym powietrzem. Jeżeli powietrze jest suche, to należy je naoleić, jeżeli wilgotne, to trzeba zastosować filtr 20 μm, aby je oczyścić. Nie stosujemy ręcznych zaworów i elektrozawór dajemy jak najbliżej wibratora K, bo może zawiesić się tłok.

 • 200-300kg stosujemy K30
 • 300-400kg stosujemy K45
 • >400kg stosujemy K60

Tam gdzie nie chcemy zagęszczać produktu stosujemy K15 i K22
Do rzeczy, które mogą się zbrylać np.mleko w proszku lub inne produkty sypkie wilgotne, lekkie np.zmielona kawa.

Dane techniczne i wykonanie wibratorów K – korzyści:

 • mocowane na zewnątrz urządzenia (nie mają kontaktu z materiałem)
 • Odporne na wybuch, standard ATEX II 2DCT(X) / II 2GCT(X)
 • Praca standardowa: od -20 °C do 130 °C
 • Regulowana częstotliwość
 • Doskonała charakterystyka uruchomienia/zatrzymania
 • Uruchamia się w dowolnej pozycji
 • Minimalna emisja dźwięku – max. poziom hałasu: 80dB
 • Niskie zużycie powietrza
 • materiał: aluminium

Wymiary wibratorów liniowych K

 Typ  rys. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E F  G H [mm] L [mm] M [mm] Waga [Kg]
K15  1  32  69 37  37  M5 1/8″ M8  /  /  9  0,17
K22  1  45  105 56  56  1/8″  1/8″  M10  /  /  13  0,5
K30  1  60  116  62  62  1/4″  1/4″  M12  /  /  13  1,03
K45  2  80  151  78  78  1/4″  3/8″ Φ8,5  72  90  15  2,86
K60  2  115  224  115  115  1/2″  1/2″ Φ13  102  130  20  4,6

Zużycie powietrza

Typ 2 bar 4 bar 6 bar
Ilość uderzeń na min. Siła Moment pracy Zużycie powietrza Ilość uderzeń na min. Siła Moment pracy Zużycie powietrza Ilość uderzeń na min. Siła Moment pracy Zużycie powietrza
VPM kg kgcm I/min PM kg kgcm I/min VPM kg kgcm I/min
K15 4500 2,8 0,02 9 5625 5,9 0,03 15 6672 8,3 0,03 21
K22 2850 9,0 0,20 32 3450 14,2 0,21 50 4050 19,6 0,21 73
K30 2475 14,8 43 45 3075 24,3 0,46 90 3450 30,6 0,46 140
K45 1800 38,6 1,07 56 2250 68 2,4 125 2625 92 2,4 194
K60 1200 62,0 7,67 48 1500 110 8,76 125 1700 141 8,76 202

F – wibratory pneumatyczne tłokowe

 • Oferta OLI-WAMGROUP
 • Wibratory pneumatyczne-prezentacja
 • Elektrowibratory OLI-WAMGroup

Dowiedz się więcej o wibratorach pneumatycznych serii F

Liniowe wibratory tłokowe serii F znalazły szczególnie zastosowanie w transporcie, przy zagęszczaniu, do przenoszenia, kompaktowania i wybierania masowych substancji stałych, ze względu na doskonale liniowe wibracje. Uzyskują optymalne wyniki przy opróżnianiu zbiorników lub jako napędy do przenośników wibracyjnych lub podajników.

Wibratory pneumatyczne typu F - OLI-WAM Wibratory pneumatyczne typu F - OLI-WAM Wibratory pneumatyczne typu F - OLI-WAM Wibratory pneumatyczne typu F - OLI-WAM Wibratory pneumatyczne typu F - OLI-WAM

Zasada działania wibratorów:

Liniowe wibratory tłokowe serii F wytwarzają ruchy wibracyjne o wysokiej amplitudzie drgań.
Mocując wibrator na obudowie lub na tłoku lub dodając drgające obciążniki na tłoku, możliwe są liczne warianty dotyczące amplitudy i częstotliwości. Częstotliwość regulowana jest przez ciśnienie robocze. Tłoczysko może bezpośrednio napędzać podajnik lub można tłoczyskiem np.poprzez gumę uderzać w rurę. Warunkiem do prawidłowej pracy jest czyste powietrze otoczenia (podobnie jak w serii K).

Dane techniczne i wykonanie – korzyści:

 • Standardowa temperatura stosowania: od -10 °C (14 °F) do 150 °C (300 °F)
 • Standardowe zastosowanie F15P: od 0 °C (32 °F) do 100 °C (210 °F)
 • Bezkonserwacyjna
 • Regulowana częstotliwość
 • Regulowana amplituda
 • Spore drgania
 • Doskonała charakterystyka uruchomienia/zatrzymania
 • Minimalna emisja dźwięku
 • Niskie zużycie powietrza

Wymiary wibratorów F

 Typ wibratora  rys.  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E F [mm] G H [mm] I [mm] L M N [mm] O [mm] P [mm] Q [mm] R S [mm] T [mm] Waga [Kg]
F8 1 20 91  30  5 M6  10  M5 20 7  M5 M5 8 17  24  /  /  /  /  0,09
F15 2 50 115  41  7 M10  15  M10  15  13 1/8″ 1/8″ 15  12  /  36  M6  18  36  1,5
F15P 2 50 115  39  9 M10  15  M10  22  13 1/8″ 1/8″ 16  /  /  /  M6  12  36  0,5
F18 3 50 89  32  10 M10  10  M10  26  12 1/8″ 1/8″ 18  40  37,5  6,5  /  /  /  0,6
F25 2 60 115  45  10 M10  15  M10  15  19 1/4″ 1/4″ 22  15  /  46  M6  18  46  2,3
F40 2 85 140  57  13 M16  17  M16  20  36 1/8″ 3/8″ 40  20  /  65  M6  16  65  5,7
F85 2 160 122  52  22 M20  30  M20  30  / 3/8″ 2X3/8″ 85  /  /  /  M6  17  140  16,5

Wibratory pneumatyczne typu F - OLI-WAM

Zużycie powietrza

2 bar 4 bar 6 bar
Typ Ilość uderzeń na min. Siła Moment pracy Zużycie powietrza Ilość uderzeń na min. Siła Moment pracy Zużycie powietrza Ilość uderzeń na min. Siła Moment pracy Zużycie powietrza
VPM kg kgcm I/min PM kg kgcm I/min VPM kg kgcm I/min
F8 2020 1,0 0,04 7 2950 2,3 0,04 19 3600 3,5 0,04 28
F15 2280 4,9 0,16 20 2520 8,0 0,22 38 2820 10 0,22 67
F15P 1920 4,4 0,21 20 2160 7,4 0,29 42 2340 8,8 0,29 80
F18Q 2070 8,1 0,34 29 2520 12,0 0,36 55 3300 21,7 0,36 100
F25 1860 9,0 0,46 32 2040 12,9 0,56 60 2220 15,4 0,56 105
F40 1380 20,9 1,96 80 1560 33,8 2,49 190 1740 42,1 2,49 320
F85 1680 100,2 6,36 240 1980 162,4 7,42 390 2280 215,4 7,42 580

Wersja wysokotemperaturowa na zamówienie

Wibratory pneumatyczne

 • Tłokowe-F
 • Liniowe-K
 • Wałkowe-OR
 • Turbinowe-OT
 • Udarowe-P
 • Kulkowe-S

Wibratory pneumatyczne – asortyment produktów

F – Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory tłokowe

Wibratory pneumatyczne typu F - OLI-WAM
Liniowe wibratory tłokowe serii F nadają się szczególnie do przenoszenia, kompaktowania i wybierania masowych substancji stałych ze względu na doskonale liniowe wibracje. Uzyskują optymalne wyniki przy opróżnianiu zbiorników lub jako napędy do przenośników wibracyjnych lub podajników.

czytaj więcej

K – Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory liniowe

K - Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory liniowe
Liniowe wibratory pneumatyczne typu K są lekkie i kompaktowe. Drganie sinusoidalne jest generowane przez samoodwracający się tłok, który swobodnie unosi się na poduszce powietrznej. Częstotliwość i amplitudę można regulować nieprzerwanie i niezależnie. Wytrząsarki liniowe typu K mogą pracować zamontowane w dowolnej pozycji. Ich uruchamianie/zatrzymywanie odbywa się optymalnie.

więcej

OR – Pneumatyczne wibratory wałkowe

OR Pneumatyczne wibratory wałkowe
Pneumatyczne wibratory wałkowe typu OR posiadają w swojej wewnętrznej obudowie stalowe walki, które szczególnie sprzyjają przesiewaniu, zagęszczaniu i oczyszczaniu materiałów oraz konstrukcji. Dopuszczalna temperatura otoczenia wibratorów do 200° C .

więcej

OT – Pneumatyczne wibratory turbinowe

OT Pneumatyczne wibratory turbinowe
Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory turbinowe typu OT łączą w sobie wysokie częstotliwości ze sporymi siłami odśrodkowymi. Wibratory OT pracują bezsmarownie z filtorwanym, sprężonym powietrzem. Nie wymagają żadnej konserwacji i są z powodzeniem stosowane jako urządzenia wspomagające przepływ w zbiornikach jako napędy dla zsuwni lub sit na wibrostołach.

więcej

P – Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe

P Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory udaroweZewnętrzne, pneumatyczne wibratory udarowe typu P są szczególnie solidne i używane są do usuwania złogów materiałów z rur lub zbiorników. W miejscach, w których ochrona przed hałasem nie stanowi priorytetu, wibratory typu P stanowią najlepszy wybór. Świetną trwałość zapewnia praca za pomocą filtrowanego sprężonego powietrza w oleju.

więcej o wibratorach

S – Wibratory typu kulowego

S – Wibratory typu kulowego
Zewnętrzne, pneumatyczne wibratory kulowe typu S wzbudzają częstotliwości do 35.000 obr./min.) i są one używane wszędzie tam, gdzie trzeba przemieścić materiał pylisty. Wibratory kulowe typu S instaluje się na zbiornikach, aby zapobiec powstawaniu zawisaniu materiałów lub powstawaniu w nim otworów i do poprawy przepływu materiału na rynnach zsypowych, sitach i wibrujących stołach.

Więcej o wibratorach