Category Archives: elektrowibratory

Rozwiązania według technologii

Produkty WAMGROUP, wg rozwiązań technologii można zakwalifikować do następujących grup:

Urządzenia do wyładunku i załadunku masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów stałych i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako przodujący na świecie producent ekstrakcyjnych podajników śrubowych, WAMGROUP odgrywa również wiodącą rolę w zaopatrywaniu klientów w aktywatory pojemników, teleskopowe spusty załadunkowe, ręczne i automatyczne urządzenia do opróżniania worków oraz napełniacze pojemników typu FIBC i urządzenia wyładowcze.

Urządzenia do odzyskiwania kruszywa – WAMGROUP opracowała gamę innowacyjnych urządzeń do odzyskiwania kruszywa z mieszadeł zainstalowanych na ciężarówkach, których najważniejsze zalety, to wysoka wydajność i łatwość obsługi.

Urządzenia wspomagające przepływ materiału – WAMGROUP opracowała gamę urządzeń służących do wspomagania przepływu materiału z lejów samowyładowczych, pojemników lub silosów, które służą jako wysokowydajne, innowacyjne rozwiązania.

Urządzenia do filtrowania powietrza – WAMGROUP Stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii filtrowania pyłu i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako wiodący na świecie producent filtrów do odpylania silosów, WAMGROUP szczyci się również zaawansowaną wiedzą technologiczną i doświadczeniem w dziedzinie odpylaczy, zarówno w dziedzinie odpylania jak i ssania oraz filtrów wyziewu i pyłu dla maszyn do cięcia blachy cienkiej.

Urządzenia do obiektów produkcji biogazu – WAMGROUP opracowała gamę bardzo innowacyjnych maszyn i urządzeń dla zakładów produkcji biogazu charakteryzujących się wysoką wydajnością i łatwością utrzymania.

Urządzenia do transportowania masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów stałych i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako wiodący, światowy producent przenośników ślimakowych, WAMGROUP również szczyci się szeroką wiedzą technologiczną i doświadczeniem w technologii podnośników kubełkowych i łańcuchowych.

Urządzenia do transportu i dozowania masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów sypkich i urządzeń produkowanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
WAMGROUP to wiodący na świecie producent bezpyłowych przepustnic motylowych i zasuw nożowych, jak również szerokiej gamy urządzeń napędowych do nich.

Urządzenia przechwytujące przepływ masowych materiałów sypkich – WAMGROUP stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów sypkich i urządzeń produkowanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
WAMGROUP to wiodący na świecie producent bezpyłowych przepustnic motylowych i zasuw nożowych, jak również szerokiej gamy urządzeń napędowych do nich.

Maszyny i urządzenia do obróbki nawozu – WAMGROUP opracowała gamę bardzo innowacyjnych maszyn i urządzeń do uzdatniania i obróbki nawozu wytwarzanego w procesie hodowli żywego inwentarza, charakteryzujących się wysoką wydajnością i łatwością utrzymania.
Urządzenia do wytwarzania energii odnawialnej – WAMGROUP szczególną uwagę poświęca energii odnawialnej. Pompy ślimakowe, hydrodynamiczne, które odwracają zasadę działania podnoszącej wodę śruby Archimedesa, wykorzystują energię potencjału wody pomiędzy dwoma punktami różnicy wysokości (spadku). Woda, w sposób naturalny spływając z najwyższego punktu, wprawia w ruch śrubę hydrodynamiczną, która przetwarza energię wodną w energię elektryczną.

Urządzenia stosowane w technologii wibracji – WAMGROUP Stanowi czołówkę innowacyjną w zakresie technologii transportowania masowych materiałów stałych i urządzeń wytwarzanych pod kątem licznych zastosowań w różnorodnych branżach.
Jako jeden z wiodących na świecie producentów wibratorów przemysłowych, oddziały następujące WAMGROUP: OLI i VISAM stanowią przykłady doskonałego zastosowania wiedzy technologicznej i doświadczenia w zakresie wibracji.

Maszyny i urządzenia do oczyszczania wody ściekowej – W ciągu blisko czterdziestu lat grupa WAMGROUP zyskała światowe doświadczenie w technologii uzdatniania wody ściekowej, szczycąc się szeroką gamą maszyn i urządzeń do wstępnej, mechanicznej obróbki ścieku i szlamu. Różne oddziały WAMGROUP zaangażowane są w prace rozwojowe i zaopatrywanie klientów w maszyny oraz urządzenia do uzdatniania wody ściekowej.

Rozwiązania według przemysłu

Gdzie wykorzystywane są elektrowibratory? Niektórym wydaje się, że ten rodzaj silników wibracyjnych stosują jedynie wąskie grupy przemysłowe. Okazuje się jednak, że nie jest to prawda. Elektrowibratory znalazły zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. Ułatwiają i usprawniają zarówno budownictwo, przemysł chemiczny, ciężki, technologie związane z ochroną środowiska, ale również znajdziemy je w przemyśle paszowym i spożywczym. OLI-WAM oferuje zarówno wibratory elektryczne, ale również pneumatyczne i zagęszczające beton. Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń nasza praca staje się ciągła, systematyczna i kontrolowana. Produkty w silosach, rurach, itp.nie zawieszają się, granulat w wersji finalnej jest sypki i rozdrobniony (w zależności od naszych oczekiwań). Poniżej zamieszczam szczegółową charakterystykę:

 1. Budownictwo:
  • produkcja betonu
  • produkcja suchych zapraw
 2. Plastiki i chemikalia:
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 3. Przemysł Paszowy i spożywczy
  • Pasze – W branży mielenia pokarmu dla zwierząt mieli się różne materiały (rośliny zbożowe, gruboziarnisty proszek, drobnoziarnisty proszek, papkę, otręby, ciecze i melasę), podaje się je i waży, aż w końcu miesza, dodając odpowiednie dodatki, w celu uzyskania finalnego produktu. WAMGROUP produkuje specjalistyczny sprzęt do obsługi, odpylania, podawania, transportowania, przechwytywania, mieszania masowego ładowania surowego materiałów, dodatków i produktów ubocznych, zapewniając odpowiednią wydajność i odporność na zużycie oraz łatwą, szybką i czystą obsługę.
  • produkcja i pakowanie suchych produktów spożywczych
   • produkcja herbatników – Opłacalność produkcji herbatników w dużej mierze zależy od zastosowania maksymalnie wydajnych procesów obróbki surowca. Dzięki urządzeniom grupy WAMGROUP, wartość produktu można zwiększyć na różnych etapach produkcji: począwszy od magazynowania surowca, poprzez dozowanie, mieszanie i transportowanie, a skończywszy na ładowaniu produktu końcowego. Wszystkie maszyny i urządzenia grupy WAMGROUP, zgodne z europejską dyrektywą ATEX, produkowane dla tej gałęzi przemysłu, wytwarzane są ze stali nierdzewnej lub innych materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym.
   • produkcja makaronu – Grupa WAMGROUP do perfekcji opanowała projektowanie i wytwarzanie maszyn i urządzeń do obróbki technologicznej makaronu, począwszy od jego magazynowania i odpylania, poprzez dozowanie i mieszanie, aż po mielenie. Dzięki selekcji specjalistycznego sprzętu, dostosowanego do konkretnych zastosowań, projektanci systemów zyskują pewność, że łączą najwyższą jakość i wydajność z możliwie największą skutecznością produkcyjną.
   • przetwórstwo cukiernicze- W celu sprostania specyficznym wymogom inżynierów projektantów, WAMGROUP oferuje specjalistyczne produktu i rozwiązania dla procesów przetwórstwa cukru w zakresie odbioru surowca i mycia, przygotowania soku, podawania, mieszania i transportowania.
  • Młynarstwo i mielenie ryżu – Młynarstwo- W branży młynarskiej, różne materiały (rośliny zbożowe, gruboziarnisty proszek, otręby), mieli się, dozuje i waży, częściowo miesza, dodając odpowiednie dodatki, w celu uzyskania rożnych rodzajów mąki. WAMGROUP produkuje specjalistyczny sprzęt do obróbki, odpylania, podawania, transportowania, przechwytywania, mieszania i masowego ładowania mąki, dodatków i produktów ubocznych, zapewniając odpowiednią wydajność i odporność na zużycie oraz łatwą, szybką i czystą obsługę.
 4. Przemysł ciężki
  • produkcja i wytwarzanie cementu, wapna, gipsu, minerałów – WAMGROUP  opracowała specjalistyczne podzespoły systemowe, w zgodzie z wymogami inżynierów-projektantów z branży cementowni oraz zakładów przetwórstwa wapna, gipsu i minerałów. Gama produktów obejmuje wyposażenie zakładu wraz z akcesoriami, dla mechanicznego oraz pneumatycznego podawania i transportowania, magazynowania, wyładunku, filtracji pyłu i bezpieczeństwa silosów oraz ładowania masowego
  • Zakłady wydobywcze, kamieniołomy, kopalnie – WAMGROUP oferuje specjalistyczne podzespoły systemowe do urządzeń kruszenia, przesiewania i rozdrabniania cząsteczkowego w kopalniach i kamieniołomach.
  • produkcja szkła – Grupa WAMGROUP  opracowała urządzenia ściśle dostosowane do wymogów inżynierów projektujących obiekty obróbki technologicznej szkła. Służą one do wyładunku, podawania, transportowania, wibrowania i przechwytywania surowego materiału w formie proszku i granulek, do odpylania i zabezpieczania silosów, do odpylania procesów i masowego rozładunku worków.
  • wydobycie ropy i gazu – Grupa WAMGROUP oferuje specjalistyczne podzespoły do uzdatniania gruntu w procesie szczelinowania, w przemyśle wydobywczym ropy i gazu.
 5. Technologia ochrony środowiska
  • Oczyszczanie ścieków komunalnych (łącznie z uzdatnianiem ścieków) – Specjalistyczne wyposażenie i komponenty
  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych – Więcej niż jeden oddział WAMGROUP oferuje produkty dla potrzeb komunalnych i przemysłowych obiektów uzdatniania wody ściekowej. W tej ofercie zawierają się, między innymi: maszyny i wyposażenie do mechanicznego, wstępnego uzdatniania wody ściekowej, do przesiewania, transportowania, unoszenia, odwadniania, zbrylania, usuwania drobnych zanieczyszczeń stałych z cieczy i odtłuszczania. Ponadto, urządzenia do dozowania wapna, obsługi szlamu i sprzęt do kondycjonowania spełniają specyficzne wymagania inżynierów-projektantów.
  • hodowla zwierząt (przetwórstwo nawozów) – Grupa WAMGROUP, pod marką SEPCOM, projektuje i wytwarza specjalne wytłaczarki oddzielające cząstki stałe od cieczy do obróbki nawozu, w odpowiedzi na pilną potrzebę wykorzystania azotanu w hodowli żywego inwentarza i rolnictwie.